Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ/ Giới thiệu

Giới thiệu

"Bống Vàng" là thương hiệu chuyên doanh ngành cá cảnh

"Bống Vàng" ra đời vào mùa hè năm 2014, với số vốn ban đầu ít ỏi và tính chất kinh doanh cá nhân. Sau 4 năm hoạt động, năm 2018 chúng tôi cổ phần hóa hoàn toàn và chuyển đổi sang tính chất kinh doanh theo thương hiệu.

"Bống Vàng" chủ yếu phát triển thương hiệu của mình trên website: www.bongvang.net

"Bống Vàng" hiện đang áp dụng đồng thời cả hai hình thức kinh doanh truyền thống "offline" và hiện đại "online"

"Bống Vàng" thuộc sở hữu của TẬP ĐOÀN BỐNG VÀNG

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software