Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ/ Giá bán

Giá bán

Chính sách giá của Bống Vàng như sau:

Bống Vàng niêm yết giá bán sản phẩm công khai trên www.bongvang.net, giá niêm yết được xác định như sau:

1. Những sản phẩm do nhà sản xuất/cung cấp chỉ định giá niêm yết, chúng tôi tuân thủ.

2. Những sản phẩm do chúng tôi tự niêm yết giá, chúng tôi dựa trên giá nhập, chi phí liên quan và mức lợi nhuận mong muốn để xác định giá niêm yết hợp lý theo quan điểm của chúng tôi.

3. Giá niêm yết sẽ không bất biến mà có sự thay đổi tăng/giảm, căn cứ thay đổi giá dựa vào phần lớn giá nhập tăng/giảm.

4. Chúng tôi sẽ không tăng giá một sản phẩm với lý do sản đó khan hàng hoặc sản phẩm chỉ có chúng tôi bán.

Chúng tôi không có thời gian để tìm hiểu về giá của cửa hàng khác, cũng không có nghĩa vụ phải biết giá bán của cửa hàng khác và cũng không có nghĩa vụ phải bán theo giá bán của cửa hàng khác kinh doanh cùng mặt hàng

Với chúng tôi việc niêm yết giá bán lẻ trên www.bongvang.net là hợp lý, còn khách hàng khi mua hàng của BỐNG VÀNG đã mặc nhiên thừa nhận giá đó là hợp lý. Việc mua bán ở đây là "thuận mua vừa bán"

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software