Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Nham thạch-Sứ lọc

So sánh (0) Sắp xếp

Bống Vàng STV-Nh-820 (1 thanh)
Sứ thanh vàng nhỏ, 10x3x3cm
Mã số: 820
4.000 d

Bống Vàng STV-T-821 (1 thanh)
Sứ thanh vàng to, 16x4x4cm
Mã số: 821
7.000 d

Bống Vàng NhThĐ-V-976 (1kg)
Nham thạch đỏ vụn, cỡ hạt 1-5mm
Mã số: 976
10.000 d

Bống Vàng NhThĐ-Nh-795 (1kg)
Nham thạch đỏ nhỏ, 0.5-1cm
Mã số: 795
10.000 d

Bống Vàng NhThĐ-T-793 (1kg)
Nham thạch đỏ to, 1-2cm
Mã số: 793
10.000 d

Bống Vàng STMT-T-822 (1 thanh)
Sứ thanh muối tiêu to, 16x4x4cm
Mã số: 822
12.000 d

Bống Vàng NhThTr-V-974 (1kg)
Nham thạch trắng vụn, 5-8mm
Mã số: 974
20.000 d

Bống Vàng NhThTr-T-787 (1kg)
Nham thạch trắng to, 1-2cm
Mã số: 787
20.000 d

Bống Vàng NhThTr-Đ-789 (1kg)
Nham thạch trắng đại, 2-4cm
Mã số: 789
25.000 d

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software