Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Vật liệu lọc hãng

So sánh (0) Sắp xếp

Seachem Matrix 50g (đóng túi)
Đá lọc, 720m2/lít
Mã số: 2 215
25.000 d

Eheim SubstratPro 50g (đóng túi)
Vật liệu lọc hãng, 450m2/lít
Mã số: 776
30.000 d

Mountain Tree Lotus Root Bacteria House
Sứ lọc, 3380m2/lít, Ø4xH16.5cm
Mã số: 823
40.000 d

Odyssea Ammonia Remover
Bông tấm, khử NH3 (amoniac), 46x26x2cm
Mã số: 1 496
45.000 d

Odyssea Nitrate Remover
Bông tấm, khử NO3 (nitrat), 46x26x2cm
Mã số: 753
45.000 d

Odyssea Phosphate Remover
Bông tấm, Khử phốt pho, 46x26x2cm
Mã số: 752
45.000 d

Seachem Matrix 100g (đóng túi)
Đá lọc, 720m2/lít
Mã số: 798
46.000 d

Eheim SubstratPro 100g (đóng túi)
Vật liệu lọc hãng, 450m2/lít
Mã số: 775
55.000 d

Purighen sunsun 220ml
Mã số: 2 180
65.000 d

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software