Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Máy lọc ngoài

So sánh (0) Sắp xếp

Jeneca AE-500
Máy lọc ngoài (thùng), 8w, 330l/h
Mã số: 1 554
310.000 d

Jeneca AE-400
Máy lọc ngoài (thùng), 5.5w, 270l/h
Mã số: 1 553
320.000 d

Sunsun HW-602B
Máy lọc ngoài, 6w, 400l/h, 0.85m
Mã số: 1 887
352.000 d

Odyssea YA-8011H
Máy lọc thác (treo), 11.5w, 360l/h, 0.6m
Mã số: 23
385.000 d

Sunsun HW-603B
Máy lọc ngoài, 6w, 400l/h, 0.85m
Mã số: 62
407.000 d

Sunsun HW-702A
Máy lọc ngoài, bể 60-90cm, 24w, 1000l/h, 1.4m
Mã số: 1 316
780.000 d

Atman AT-3335S
Máy lọc ngoài, 10w, 760l/h, 2m
Mã số: 54
790.000 d

Atman AT-3336S
Máy lọc ngoài, 10w, 760l/h, 3m
Mã số: 55
840.000 d

Odyssea CFS 330
Máy lọc ngoài, bể 120-180l, 8w, 1100l/h
Mã số: 1 882
880.000 d

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software