Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Máy bơm Lifetech

So sánh (0) Sắp xếp

Lifetech AP1000
Máy bơm nước, 6.5w, 400l/h, 0.65m
Mã số: 107
65.000 d

Lifetech AP1200
Máy bơm nước, 8.5w, 600l/h, 0.65m
Mã số: 108
72.000 d

Lifetech AP1300
Máy bơm nước, 8.5w, 650l/h, 0.85m
Mã số: 109
80.000 d

Lifetech AP1600
Máy bơm nước, 23w, 900l/h, 1.3m
Mã số: 111
110.000 d

Lifetech AP1550
Máy bơm nước, 18w, 1200l/h, 1.6m
Mã số: 110
132.000 d

Lifetech AP2000
Máy bơm nước, 26w, 1300l/h, 2m
Mã số: 112
141.000 d

Lifetech AP3100
Máy bơm nước, 28w, 1350l/h, 2.8m
Mã số: 115
146.000 d

Lifetech AP2500
Máy bơm nước, 32w, 2000l/h, 2m
Mã số: 113
160.000 d

Lifetech AP2500D
Máy bơm nước, 32w, 2000l/h, 2m
Mã số: 114
176.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software