Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Máy bơm RS Electrical (10)


RS Electrical RS-1200
Máy bơm nước, 8w, 800l/h, 0.8m
Mã số: 122
65.000 đ

RS Electrical RS-1201
Máy bơm nước, 12w, 600l/h, 1.6m
Mã số: 123
90.000 đ

RS Electrical RS-701
Máy bơm nước, 3w, 230l/h, 0.5m
Mã số: 128
40.000 đ

RS Electrical RS-1680F
Máy bơm nước, 25w, 1750l/h, 1.3m
Mã số: 125
75.000 đ

RS Electrical RS-1202
Máy bơm nước, 15w, 800l/h, 1.8m
Mã số: 124
100.000 đ

RS Electrical RS-6600
Máy bơm nước, 12w, 800l/h, 0.8m
Mã số: 127
67.000 đ

RS Electrical RS-705
Máy bơm nước, 15w, 800l/h, 0.8m
Mã số: 129
70.000 đ

RS Electrical RS-9900 (bơm)
Máy bơm nước, 30w, 2300l/h, 1.6m
Mã số: 130
100.000 đ

RS Electrical RS-1203
Máy bơm nước, 18w, 1000l/h, 2.0m
Mã số: 1 873
120.000 đ

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software