Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Máy bơm RS Electrical

So sánh (0) Sắp xếp

RS Electrical RS-701
Máy bơm nước, 3w, 230l/h, 0.5m
Mã số: 128
40.000 d

RS Electrical RS-705
Máy bơm nước, 15w, 800l/h, 0.8m
Mã số: 129
60.000 d

RS Electrical RS-1200
Máy bơm nước, 8w, 800l/h, 0.8m
Mã số: 122
65.000 d

RS Electrical RS-6600
Máy bơm nước, 12w, 800l/h, 0.8m
Mã số: 127
67.000 d

RS Electrical RS-1680F
Máy bơm nước, 25w, 1750l/h, 1.3m
Mã số: 125
69.000 d

RS Electrical RS-9900 (bơm)
Máy bơm nước, 30w, 2300l/h, 1.6m
Mã số: 130
90.000 d

RS Electrical RS-1201
Máy bơm nước, 12w, 600l/h, 1.6m
Mã số: 123
90.000 d

RS Electrical RS-3900
Máy bơm nước, 20w, 1200l/h, 1m
Mã số: 126
98.000 d

RS Electrical RS-1202
Máy bơm nước, 15w, 800l/h, 1.8m
Mã số: 124
100.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software