Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Máy bơm Minjiang

So sánh (0) Sắp xếp

Minjiang N160
Máy bơm nước, 3w, 200l/h, 0.6m
Mã số: 134
55.000 d

Minjiang R3 380
Máy bơm nước, 10w, 600l/h, 0.8m
Mã số: 135
73.000 d

Minjiang R3 580
Máy bơm nước, 14w, 900l/h, 1m
Mã số: 136
85.000 d

Minjiang R3 1000
Máy bơm nước, 15w, 1200l/h, 1.2m
Mã số: 137
98.000 d

Minjiang R3 1200
Máy bơm nước, 20w, 1600l/h, 1.5m
Mã số: 138
116.000 d

1

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software