Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Máy bơm Jebao

So sánh (0) Sắp xếp

Jebao FA-3000
Máy bơm nước, 60w, 3000l/h, 3m
Mã số: 148
365.000 d

Jebao FA-4000
Máy bơm nước, 70w, 4000l/h, 3m
Mã số: 149
465.000 d

Jebao FA-5000
Máy bơm nước, 99w, 4800l/h, 3.4m
Mã số: 150
605.000 d

Jebao TM-3500
Máy bơm nước, 30w, 3500l/h, 3m
Mã số: 161
860.000 d

Jebao TM-5000
Máy bơm nước, 40w, 5000l/h, 3.5m
Mã số: 162
880.000 d

Jebao TM-6500
Máy bơm nước, 50w, 6500l/h, 4m
Mã số: 163
910.000 d

Jebao ACS-5000
Máy bơm nước, 50w, 5500l/h, 3,5m
Mã số: 2 192
960.000 d

Jebao TM-8000
Máy bơm nước, 65w, 8000l/h, 4.8m
Mã số: 164
990.000 d

Jebao TM-10000
Máy bơm nước, 75w, 10000l/h, 5.3m
Mã số: 165
1.030.000 d

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software