Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Máy bơm Periha

So sánh (0) Sắp xếp

Periha PD-6200
Máy bơm nước, 30w, 2700l/h, 2.6m
Mã số: 1 998
350.000 d

Periha PD-8200
Máy bơm nước, 65w, 4700l/h, 3.8m
Mã số: 1 999
500.000 d

Periha PB-5000
Máy bơm nước, 10/15/20w, 4000/4500/5000l/h, 2/2.5/3m
Mã số: 170
1.560.000 d

Periha PB-7000
Máy bơm nước, 20/25/30w, 5000/6000/7000l/h, 3/3.5/4m
Mã số: 171
1.590.000 d

Periha PB-9000
Máy bơm nước, 30/40/50w, 7000/8000/9000l/h, 4/4.5/5m
Mã số: 172
1.610.000 d

Periha PB-10000
Máy bơm nước, 40/50/60w, 8000/9000/10000l/h, 4.5/5/5.5m
Mã số: 173
1.660.000 d

Periha PB-12000
Máy bơm nước, 50/60/70w, 10000/11000/12000l/h, 4.5/5/5.8m
Mã số: 174
1.720.000 d

Periha PB-14000
Máy bơm nước, 60/70/80w, 12000/13000/14000l/h, 4.5/5/6m
Mã số: 175
1.790.000 d

Periha PB-16000
Máy bơm nước, 60/70/80w, 14000/15000/16000l/h, 4.5/5/5.5m
Mã số: 176
1.890.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software