Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Đèn kẹp

So sánh (0) Sắp xếp

AST X3
Đèn kẹp, 5w, bóng led
Mã số: 399
90.000 d

-9%
XiLong Led-D10
Đèn kẹp, bể 15-25cm, 4w, bóng led
Mã số: 407
100.000 d
110.000 d
XiLong Led-D20
Đèn kẹp, bể 25-35, 6w, bóng led
Mã số: 408
120.000 d

XiLong Led-D30
Đèn kẹp, bể 35-45cm, 7w, bóng led
Mã số: 409
130.000 d

Bonetar YR-S400 Black
Đèn kẹp, bể 20-50cm, 8w, bóng led, ánh sáng xanh+trắng
Mã số: 2 048
150.000 d

Bonetar YR-S400 white
Đèn kẹp, bể 20-50cm, 8w, bóng led, ánh sáng xanh+trắng
Mã số: 2 047
150.000 d

AST X5 trắng-xanh (vỏ đen)
Đèn kẹp, 10w, bóng led
Mã số: 403
150.000 d

AST X5 trắng (vỏ đen)
Đèn kẹp, 10w, bóng led
Mã số: 402
150.000 d

AST X5 trắng-xanh (vỏ trắng)
Đèn kẹp, 10w, bóng led
Mã số: 401
150.000 d

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software