Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Đèn gác/treo

So sánh (0) Sắp xếp

MaxSpect R5F RSX 100w
Đèn gác/treo, bể 50-70cm, bóng led
Mã số: 1 791
7.500.000 d

MaxSpect R5F RSX 150w
Đèn gác/treo, bể 70-90cm, bóng led
Mã số: 1 792
9.500.000 d

MaxSpect R5F RSX 200w
Đèn gác/treo, bể 90-120cm, bóng led
Mã số: 1 793
12.500.000 d

MaxSpect R5F RSX 300w
Đèn gác/treo, bể 120-150cm, bóng led
Mã số: 1 794
16.500.000 d

1

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software