Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Bể gắn

So sánh (0) Sắp xếp

Bống Vàng KhLĐ-KĐL-495
Khay lọc đáy kiểu đài loan, 16x16x10cm, kính 4mm việt nhật, mài tay
Mã số: 495
40.000 d

Bống Vàng BG-B-1Ng-494
Bể gắn betta 1 ngăn, 15x10x15cm, kính 4mm việt nhật, mài tay
Mã số: 494
40.000 d

Bống Vàng BG-B-2Ng-2062
Bể gắn betta 2 ngăn, 20x15x15cm, kính 4mm việt nhật, mài tay
Mã số: 2 062
70.000 d

Bống Vàng BG-519
Bể gắn, 12x7x12cm, acrylic 3mm, mài tay
Mã số: 519
80.000 d

Bống Vàng BG-B-3Ng-2063
Bể gắn betta 3 ngăn, 30x15x15cm, kính 4mm việt nhật, mài tay
Mã số: 2 063
100.000 d

Bống Vàng BG-520
Bể gắn, 15x12x17cm, acrylic 3mm, mài tay
Mã số: 520
120.000 d

Bống Vàng BG-499
Bể gắn, 30x20x25cm, kính 5mm việt nhật, mài tay
Mã số: 499
120.000 d

Bống Vàng BG-500
Bể gắn, 30x25x25cm, kính 5mm việt nhật, mài tay
Mã số: 500
130.000 d

Bống Vàng BG-B-5Ng-2064
Bể gắn betta 5 ngăn, 50x15x15cm, kính 4mm việt nhật, mài tay
Mã số: 2 064
150.000 d

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software