Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Chân bể (6)


Bống Vàng CB-SH-547
Chân bể sắt hộp, 30x30x50cm, hộp 3x3cm, màu đen
Mã số: 547
300.000 đ

Bống Vàng CB-549
Chân bể, 60x30x70cm, sắt hộp đen 3x3cm
Mã số: 549
400.000 đ

Bống Vàng CB-550
Chân bể, 60x36x70cm, sắt hộp đen 3x3cm
Mã số: 550
400.000 đ

Bống Vàng CB-SH-548
Chân bể sắt hộp , 40x40x70cm, hộp 3x3cm, màu đen
Mã số: 548
340.000 đ

Bống Vàng CB-551
Chân bể, 60x40x70cm, sắt hộp đen 3x3cm
Mã số: 551
400.000 đ

Bống Vàng CB-552
Chân bể, 90x45x70cm, sắt hộp đen 4x4cm
Mã số: 552
750.000 đ

1

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software