Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Phụ gia nền (11)


ADA Clear Super (5g)
Phụ gia nền
Mã số: 969
60.000 đ

Bống Vàng NhThĐ-Nh-794 (bao 28-30kg)
Nham thạch đỏ nhỏ, 0.5-1cm
Mã số: 794
220.000 đ

Bống Vàng NhThĐ-Nh-795 (1kg)
Nham thạch đỏ nhỏ, 0.5-1cm
Mã số: 795
10.000 đ

ADA Bacter 100 (100g)
Vi sinh
Mã số: 972
530.000 đ

ADA Bacter 100 (10g)
Vi sinh
Mã số: 971
60.000 đ

Bống Vàng NhThĐ-V-976 (1kg)
Nham thạch đỏ vụn, cỡ hạt 1-5mm
Mã số: 976
10.000 đ

Bống Vàng NhThĐ-V-975 (bao 28-30kg)
Nham thạch đỏ vụn, cỡ hạt 1-5mm
Mã số: 975
220.000 đ

ADA Clear Super (50g)
Phụ gia nền
Mã số: 970
530.000 đ

ADA Tourmaline BC (100g)
Phụ gia nền
Mã số: 968
530.000 đ

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software