Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Phụ gia nền

So sánh (0) Sắp xếp

Bống Vàng NhThĐ-V-976 (1kg)
Nham thạch đỏ vụn, cỡ hạt 1-5mm
Mã số: 976
10.000 d

Bống Vàng NhThĐ-Nh-795 (1kg)
Nham thạch đỏ nhỏ, 0.5-1cm
Mã số: 795
10.000 d

ADA Bacter 100 (10g)
Vi sinh
Mã số: 971
60.000 d

ADA Clear Super (5g)
Phụ gia nền
Mã số: 969
60.000 d

ADA Tourmaline BC (10g)
Phụ gia nền
Mã số: 967
60.000 d

Bống Vàng NhThĐ-V-975 (bao 28-30kg)
Nham thạch đỏ vụn, cỡ hạt 1-5mm
Mã số: 975
220.000 d

Bống Vàng NhThĐ-Nh-794 (bao 28-30kg)
Nham thạch đỏ nhỏ, 0.5-1cm
Mã số: 794
220.000 d

Bống Vàng NhThTr-V-973 (bao 16-20kg)
Nham thạch trắng vụn, 5-8mm
Mã số: 973
250.000 d

ADA Bacter 100 (100g)
Vi sinh
Mã số: 972
480.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software