Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Thuốc thử (21)


Sera NH4+/NH3-Test (hộp 3x15ml)
Thuốc thử
Mã số: 618
200.000 đ

JBL Pro Scan
Thuốc thử No2, No3, Gh, Kh, pH, Cl2, Co2
Mã số: 1 655
450.000 đ

Up-Aqua D-529 (10ml)
Thuốc thử Co2
Mã số: 627
120.000 đ

Sera KH-Test (hộp 15ml)
Thuốc thử
Mã số: 617
120.000 đ

Sera PO4-Test (hộp 2x15ml)
Thuốc thử
Mã số: 623
190.000 đ

Sera Cl-Test (hộp 15ml)
Thuốc thử
Mã số: 614
120.000 đ

Sera Fe-Test (hộp 15ml)
Thuốc thử
Mã số: 615
260.000 đ

Sera O2-Test (hộp 2x15ml)
Thuốc thử
Mã số: 621
190.000 đ

Thủy Phước KH test
Thuốc thử
Mã số: 1 904
50.000 đ

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software