Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Thuốc thử

So sánh (0) Sắp xếp

Giấy quỳ tím
Thuốc thử
Mã số: 625
20.000 d

Thủy Phước pH
Thuốc thử
Mã số: 624
30.000 d

Thủy Phước KH test
Thuốc thử
Mã số: 1 904
50.000 d

Thủy Phước Cl test
Thuốc thử
Mã số: 1 903
50.000 d

Thủy Phước NH4/NH3 test
Thuốc thử
Mã số: 1 906
60.000 d

Thủy Phước O2 test
Thuốc thử
Mã số: 1 905
60.000 d

Up-Aqua D-529 (10ml)
Thuốc thử Co2
Mã số: 627
120.000 d

Aqua Pro CO2 Concentration monitor
Thuốc thử,
Mã số: 626
120.000 d

Sera pH-Test (hộp 15ml)
Thuốc thử
Mã số: 622
120.000 d

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software