Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Phụ kiện máy lọc

So sánh (0) Sắp xếp

Bống Vàng D-ML-16-1100 (10cm)
Dây máy lọc Ø16mm, silicon
Mã số: 1 100
3.500 d

Bống Vàng D-ML-12-1099 (10cm)
Dây máy lọc Ø12mm, silicon
Mã số: 1 099
3.500 d

Bống Vàng KG-D-20-1116
kẹp (hít) giữ dây (ống) Ø20mm, kiểu gài
Mã số: 1 116
4.000 d

Bống Vàng KG-D-16-1115
kẹp (hít) giữ dây (ống) Ø16mm, kiểu gài
Mã số: 1 115
4.000 d

Bống Vàng KG-D-12-1114
kẹp (hít) giữ dây (ống) Ø12mm, kiểu gài
Mã số: 1 114
4.000 d

Bống Vàng KG-D-10-1113
kẹp (hít) giữ dây (ống) Ø10mm, kiểu gài
Mã số: 1 113
4.000 d

Bống Vàng KG-D-8-1112
kẹp (hít) giữ dây (ống) Ø8mm, kiểu gài
Mã số: 1 112
4.000 d

Bống Vàng DX-X-1104
Dây xoắn xanh, Ø16xH110cm
Mã số: 1 104
10.000 d

Bống Vàng DX-X-1103
Dây xoắn xanh, Ø16xH850cm
Mã số: 1 103
10.000 d

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software