Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Máy thổi luồng

So sánh (0) Sắp xếp

Sobo WP-100M
Máy thổi luồng, 6w, 3000l/h, 0.5m
Mã số: 454
85.000 d

Jeneca ZL-101
Máy thổi luồng, 8w, 4000l/h
Mã số: 1 555
100.000 d

Sobo WP-200M
Máy thổi luồng, 12w, 5000l/h, 0.8m
Mã số: 455
100.000 d

Sobo WP-50M
Máy thổi luồng, 3w, 1000-3000l/h, 0.8m
Mã số: 453
100.000 d

Sobo SF-180
Máy thổi luồng, 3w, 3000l/h
Mã số: 2 076
120.000 d

Jeneca ZL-103
Máy thổi luồng, 12w, 5000l/h
Mã số: 1 556
130.000 d

Jeneca ZL-221
Máy thổi luồng, 16w, 8000l/h
Mã số: 1 557
145.000 d

Sobo WP-300M
Máy thổi luồng, 10w, 7500l/h, 1.5m
Mã số: 456
150.000 d

Sobo WP-400M
Máy thổi luồng, 15w, 10000l/h, 2m
Mã số: 457
160.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software