Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Đông lạnh (9)


Bống Vàng TrCh-ĐL-1426 (100g/4 viên)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 426
20.000 đ

Bống Vàng TrCh-ĐL-1427 (1kg/40 viên)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 427
180.000 đ

Angel Food Hỗn hợp (100g)
Tim bò đông lạnh hỗn hợp
Mã số: 1 664
30.000 đ

Bống Vàng BB-ĐL-1659 (3 túi)
Bobo đông lạnh
Mã số: 1 659
10.000 đ

Bống Vàng 1915 (ống)
Artemia đông lạnh
Mã số: 1 915
10.000 đ

Angel Food Đỏ (100g)
Tim bò đông lạnh đỏ
Mã số: 1 663
30.000 đ

Bống Vàng TrCh-ĐL-1429 (1kg/240 viên)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 429
140.000 đ

Bống Vàng 1916 (200g/miếng)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 916
20.000 đ

Bống Vàng TrCh-ĐL-1428 (100g/24 viên)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 428
15.000 đ

1

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software