Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Đông lạnh

So sánh (0) Sắp xếp

Bống Vàng A-ĐL-1915 (ống)
Artemia đông lạnh
Mã số: 1 915
10.000 d

Bống Vàng BB-ĐL-1659 (3 túi)
Bobo đông lạnh
Mã số: 1 659
10.000 d

Bống Vàng TrCh-ĐL-1428 (100g/24 viên)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 428
15.000 d

Bống Vàng TrCh-ĐL-1916 (200g/miếng)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 916
20.000 d

Bống Vàng TrCh-ĐL-1426 (100g/4 viên)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 426
20.000 d

Angel Food Hỗn hợp (100g)
Tim bò đông lạnh hỗn hợp
Mã số: 1 664
30.000 d

Angel Food Đỏ (100g)
Tim bò đông lạnh đỏ
Mã số: 1 663
30.000 d

Bống Vàng TrCh-ĐL-1429 (1kg/240 viên)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 429
140.000 d

Bống Vàng TrCh-ĐL-1427 (1kg/40 viên)
Trùn chỉ đông lạnh
Mã số: 1 427
180.000 d

1

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software