Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Tươi sống (9)


Artemia Aqua master 50g (lon đỏ)
Trứng ấu trùng artemia
Mã số: 1 431
70.000 đ

Brine Preserved Artemia Embryo 50g
Con artemia thanh trùng
Mã số: 1 305
150.000 đ

Inve Artemia IL (50g)
Trứng ấu trùng artemia
Mã số: 1 435
85.000 đ

Brine shrimp Eggs 50g (lon xanh)
Trứng ấu trùng artemia
Mã số: 1 433
75.000 đ

Trứng Artemia nước ngọt, 1 viên
Mã số: 1 436
35.000 đ

Bống Vàng A-TS-SKh-1697 (1 túi)
Artemia tươi sống sinh khối, nước mặn
Mã số: 1 697
15.000 đ

Inve Artemia IL (425g)
Trứng ấu trùng artemia
Mã số: 1 434
750.000 đ

Brine shrimp Eggs 425g (lon xanh)
Trứng ấu trùng artemia
Mã số: 1 432
500.000 đ

Artemia Aqua master 425g (lon đỏ)
Trứng ấu trùng artemia
Mã số: 1 430
500.000 đ

1

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software