Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Đá-Lũa

So sánh (0) Sắp xếp

Bống Vàng L-V-946 (100g)
Lũa vụn
Mã số: 946
10.000 d

Bống Vàng Đ-KK-TS-944 (1kg)
Đá Kẹp Kem Thủy sinh
Mã số: 944
15.000 d

Bống Vàng L-HSQ-945 (100g)
Lũa Hải Sơn Quỳ
Mã số: 945
20.000 d

Bống Vàng ĐGL-TS-943 (1kg)
Đá Gia Lai thủy sinh
Mã số: 943
30.000 d

Bống Vàng ĐTG-TS-942 (1kg)
Đá tiger thủy sinh
Mã số: 942
40.000 d

Bống Vàng L-CL-933 (1 thanh, cỡ bé)
Lũa Cholla, H16xø2cm
Mã số: 933
50.000 d

Bống Vàng L-CL-934 (1 thanh, cỡ nhỏ)
Lũa Cholla, H16xø2.5cm
Mã số: 934
60.000 d

Bống Vàng L-CL-935 (1 thanh)
Lũa Cholla, cỡ to
Mã số: 935
70.000 d

Bống Vàng CBS-TS-913 (1 cây)
Cây bonsai thủy sinh, cỡ bé
Mã số: 913
150.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software