Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Đá-Lũa (11)


Bống Vàng CBS-TS-914 (1 cây)
Cây bonsai thủy sinh, cỡ nhỏ
Mã số: 914
200.000 đ

Bống Vàng CBS-TS-915 (1 cây)
Cây bonsai thủy sinh, cỡ to
Mã số: 915
250.000 đ

Bống Vàng L-HSQ-945 (100g)
Lũa Hải Sơn Quỳ
Mã số: 945
20.000 đ

Bống Vàng CBS-TS-913 (1 cây)
Cây bonsai thủy sinh, cỡ bé
Mã số: 913
150.000 đ

Bống Vàng L-V-946 (100g)
Lũa vụn
Mã số: 946
10.000 đ

Bống Vàng ĐTG-TS-942 (1kg)
Đá tiger thủy sinh
Mã số: 942
40.000 đ

Bống Vàng L-CL-933 (1 thanh, cỡ bé)
Lũa Cholla, H16xø2cm
Mã số: 933
50.000 đ

Bống Vàng L-CL-935 (1 thanh)
Lũa Cholla, cỡ to
Mã số: 935
70.000 đ

Bống Vàng L-CL-934 (1 thanh, cỡ nhỏ)
Lũa Cholla, H16xø2.5cm
Mã số: 934
60.000 đ

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software