Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Kéo-Kẹp

So sánh (0) Sắp xếp

Bống Vàng K-MTh-1134
Kẹp (nhíp) mũi thẳng, inox, 25cm
Mã số: 1 134
25.000 d

Bống Vàng K-MTh-1136
Kẹp (nhíp) mũi thẳng, inox, 30cm
Mã số: 1 136
30.000 d

Bống Vàng K-MTh-1135
Kẹp (nhíp) mũi thẳng, inox, 28cm
Mã số: 1 135
60.000 d

Bống Vàng K-MC-1132
Kẹp (nhíp) mũi cong, inox, 28cm
Mã số: 1 132
60.000 d

Bống Vàng K-MTh-1130
Kéo mũi thẳng, inox, 28cm
Mã số: 1 130
82.000 d

Bống Vàng K-MC-1129
Kéo mũi cong, inox, 28cm
Mã số: 1 129
82.000 d

Bống Vàng K-MTh-1137
Kẹp (nhíp) mũi thẳng, inox, 38cm
Mã số: 1 137
90.000 d

Bống Vàng K-MC-1133
Kẹp (nhíp) mũi cong, inox, 38cm
Mã số: 1 133
90.000 d

Bống Vàng K-MTh-1632
Kẹp (nhíp) mũi thẳng, inox, 48cm
Mã số: 1 632
100.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software