Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Kéo-Kẹp (12)


Bống Vàng K-MTh-1632
Kẹp (nhíp) mũi thẳng, inox, 48cm
Mã số: 1 632
100.000 đ

Bống Vàng K-MTh-1134
Kẹp (nhíp) mũi thẳng, inox, 25cm
Mã số: 1 134
25.000 đ

Kéo Chenls
kéo cong chữ S
Mã số: 2 187
150.000 đ

Bống Vàng K-MC-1132
Kẹp (nhíp) mũi cong, inox, 28cm
Mã số: 1 132
60.000 đ

Bống Vàng K-MC-1129
Kéo mũi cong, inox, 28cm
Mã số: 1 129
82.000 đ

Bống Vàng K-ChS-1128
Kéo chữ S, inox, 24cm
Mã số: 1 128
180.000 đ

Bống Vàng K-MC-1133
Kẹp (nhíp) mũi cong, inox, 38cm
Mã số: 1 133
90.000 đ

Bống Vàng K-MC-1631
Kẹp (nhíp) mũi cong, inox, 48cm
Mã số: 1 631
100.000 đ

Bống Vàng K-MTh-1130
Kéo mũi thẳng, inox, 28cm
Mã số: 1 130
82.000 đ

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software