Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Ổ cắm

So sánh (0) Sắp xếp

Lioa ONCØ4
1 ổ đa năng, chân cắm tròn Ø4mm
Mã số: 1 323
16.500 d

Lioa ONCD
1 ổ đa năng, chân cắm dẹt
Mã số: 1 322
16.500 d

Lioa ON3NCD
3 ổ cắm, chân cắm dẹt
Mã số: 1 321
21.000 d

Lioa ON3NC4
3 ổ cắm, chân cắm tròn Ø4mm
Mã số: 1 320
21.000 d

Lioa 3TC3-2 (3mx2 lõi)
3 ổ cắm, không công tắc
Mã số: 1 328
42.000 d

Lioa 4TC3-2 (3mx2 lõi)
4 ổ cắm, không công tắc
Mã số: 1 335
43.000 d

Lioa 5TC3-2 (3mx2 lõi)
5 ổ cắm, không công tắc
Mã số: 1 337
50.000 d

Lioa 3TC5-2 (5mx2 lõi)
3 ổ cắm, không công tắc
Mã số: 1 347
51.000 d

Lioa S3TC (3mx2 lõi)
3 ổ cắm, không công tắc
Mã số: 1 342
52.000 d

1
2
3
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software