Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Ống lưới PVC (14)


Phú Thịnh 14x2.8 (1m)
Ống lưới PVC, Ø14x2.8mm, màu xanh lá, 1m
Mã số: 1 095
13.000 đ

Phú Thịnh 20x3.4 (50m)
Ống lưới PVC, Ø20x3.4mm, màu xanh lá, 50m
Mã số: 1 362
950.000 đ

Phú Thịnh 20x3.4 (1m)
Ống lưới PVC, Ø20x3.4mm, màu xanh lá, 1m
Mã số: 1 098
20.000 đ

Phú Thịnh 16x3.0 (50m)
Ống lưới PVC, Ø16x3.0mm, màu xanh lá, 50m
Mã số: 1 360
700.000 đ

Phú Thịnh 14x2.8 (50m)
Ống lưới PVC, Ø14x2.8mm, màu xanh lá, 50m
Mã số: 1 359
600.000 đ

Phú Thịnh 18x3.4 (1m)
Ống lưới PVC, Ø18x3.4mm, màu xanh lá, 1m
Mã số: 1 097
18.000 đ

Phú Thịnh 16x3.0 (1m)
Ống lưới PVC, Ø16x3.0mm, màu xanh lá, 1m
Mã số: 1 096
15.000 đ

Phú Thịnh 18x3.4 (50m)
Ống lưới PVC, Ø18x3.4mm, màu xanh lá, 50m
Mã số: 1 361
850.000 đ

1

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software