Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Ống dẻo PVC siêu bền

So sánh (0) Sắp xếp

Phú Thịnh 25x3.8, dài 1m
Ø25x3.8mm, màu xanh lá
Mã số: 1 363
0 d

Phú Thịnh 20x3.4, cuộn 50m
Ø20x3.4mm, màu xanh lá
Mã số: 1 362
0 d

Phú Thịnh 18x3.4, cuộn 50m
Ø18x3.4mm, màu xanh lá
Mã số: 1 361
0 d

Phú Thịnh 16x3.0, cuộn 50m
Ø16x3.0mm, màu xanh lá
Mã số: 1 360
0 d

Phú Thịnh 14x2.8, cuộn 50m
Ø14x2.8mm, màu xanh lá
Mã số: 1 359
0 d

Phú Thịnh 14x2.8, dài 1m
Ø14x2.8mm, màu xanh lá
Mã số: 1 095
13.000 d

Phú Thịnh 16x3.0, dài 1m
Ø16x3.0mm, màu xanh lá
Mã số: 1 096
15.000 d

Phú Thịnh 18x3.4, dài 1m
Ø18x3.4mm, màu xanh lá
Mã số: 1 097
18.000 d

Phú Thịnh 20x3.4, dài 1m
Ø20x3.4mm, màu xanh lá
Mã số: 1 098
20.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software