Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Rong-Rêu

So sánh (0) Sắp xếp

-25%
Rong Cá Đẻ
Lá nước, 1 cốc
Mã số: 857
6.000 d
8.000 d
-20%
Bống Vàng Mini Fiss tấc lá cạn
10x10cm
Mã số: 855
8.000 d
10.000 d
Rong La Hán đỏ
Lá cạn, 1 cốc
Mã số: 1 670
20.000 d

Rong La Hán xanh
Lá nước, 1 cốc
Mã số: 858
20.000 d

Bống Vàng Mini Fiss tấc lá nước
10x10cm
Mã số: 1 665
22.000 d

Rêu Java
Lá cạn, 1 vỉ
Mã số: 1 674
30.000 d

Bống Vàng Mini Fiss Cục
Lá nước
Mã số: 1 447
30.000 d

Bống Vàng R-S-1698
Rêu sao, 1 hộp
Mã số: 1 698
40.000 d

Rêu Weeping
Lá cạn, 1 vỉ
Mã số: 1 675
40.000 d

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software