Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Máy bơm EBang

So sánh (0) Sắp xếp

EBang EB-301
Máy bơm nước, 3w, 220l/h, 0.5m
Mã số: 1 567
60.000 d

EBang EB-302
Máy bơm nước, 6w, 450l/h, 0.8m
Mã số: 1 568
65.000 d

EBang EB-303
Máy bơm nước, 10w, 600l/h, 1.2m
Mã số: 1 569
80.000 d

EBang EB-304
Máy bơm nước, 15w, 800l/h, 1.6m
Mã số: 1 570
105.000 d

EBang EB-305
Máy bơm nước, 25w, 1200l/h, 2m
Mã số: 1 571
135.000 d

EBang EB-306
Máy bơm nước, 35w, 2000l/h, 2.2m
Mã số: 1 572
160.000 d

1

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software