Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

Bống Vàng-Ba Đình
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4


Trang chủ / Máy tạo sóng (10)


Jebao SOW-15
Máy tạo sóng, bể 100-150cm, 35w, 15000l/h
Mã số: 1 827
1.500.000 đ

Jebao RW20
Máy tạo sóng, 60w, 20000l/h
Mã số: 1 830
1.850.000 đ

Jebao RW4
Máy tạo sóng, 10w, 400l/h
Mã số: 1 833
950.000 đ

Jebao SOW-20
Máy tạo sóng, bể 100-150cm, 50w, 20000l/h
Mã số: 1 826
1.900.000 đ

Jebao SOW-8
Máy tạo sóng, bể 60-100cm, 23w, 8500l/h
Mã số: 1 828
1.250.000 đ

Jebao RW15
Máy tạo sóng, 40w, 13000l/h
Mã số: 1 831
1.450.000 đ

Ecotech Marine VorTech MP 10 WQD
Máy tạo sóng, 8-18w, 750-6000l/h
Mã số: 1 834
6.100.000 đ

Jebao SOW-4
Máy tạo sóng, bể ≤60cm, 12w, 4000l/h
Mã số: 1 829
1.000.000 đ

Jebao RW8
Máy tạo sóng, 23w, 8000l/h
Mã số: 1 832
1.250.000 đ

1
2
>
>|

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software