Tiếng Việt
Tiếng Việt

English

DANH MỤC
Noi dung mo ta hinh anh dong 1
Noi dung mo ta hin anh dong 2
Noi dung mo ta hinh anh dong 3
Noi dung mo ta hinh anh dong 4
Trang chủ / Máy bơm JaJaLe

So sánh (0) Sắp xếp

JaJaLe DB-300
Máy bơm 2,5w, 250l/H, 0,6m
Mã số: 2 137
50.000 d

JaJaLe DB-6608
Máy bơm, 12w, 600l/H, 1,2m
Mã số: 2 142
80.000 d

JaJaLe DB-6612
Máy bơm, 18w, 800l/H, 1,8m, 220-240v
Mã số: 2 138
90.000 d

JaJaLe DB-6618
Máy bơm 22w, 12000l/H, 2m
Mã số: 2 139
110.000 d

JaJaLe DB-6620
Máy bơm, 45w, 2000l/H, 2,5w
Mã số: 2 143
185.000 d

JaJaLe DB-6630
Máy bơm, 55w, 3000l/H, 3m
Mã số: 2 140
220.000 d

JaJaLe DB-6640
Máy bơm, 75w, 4000l/H, 3,5m
Mã số: 2 141
290.000 d

1

Copyright © 2019 Bống Vàng. All rights reserved.
Design by QQ Software